O kancelarii

 

Tygodnik Katolicki NIEDZIELA Nr 9 z dnia 2 marca 2003 r., str. 7:

  • Jubileusz 50-lecia złożenia przez adwokata Janusza Pruszyńskiego ślubowania adwokackiego uczczony został Mszą św. sprawowaną 11 lutego br. o godz. 18.00 w bazylice archikatedralnej w Łodzi. Mecenas Janusz Pruszyński jest wieloletnim działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej w Łodzi i absolwentem łódzkiego Instytutu Teologicznego (absolutorium w 1952 r.).

 

Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi KRONIKA Nr 21 z marca 2003 r., str. 17:

Piękna rocznica

        11 lutego 2003 r. minęło pięćdziesiąt lat od złożenia przez adwokata Janusza Pruszyńskiego ślubowania adwokackiego. Przyjaciele uczcili tę rocznicę, zamawiając Mszę Świętą w intencji Jubilata. Odbyła się ona w dniu rocznicy, 11 lutego 2003 r., o godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej. W modlitwie dziękowano Bogu za wiele lat nieprzerwanego pełnienia przez Jubilata zawodu adwokata - z prośbą o zdrowie dla mec. Janusza Pruszyńskiego oraz o Błogosławieństwo Boże dla Niego w pracy zawodowej i społecznej.
        Pana Mecenasa Prosimy o przyjęcie serdecznych gratulacji także od redakcji „Kroniki”.

 

Magazyn Regionu Łódzkiego KULTURA i BIZNES Nr 7 z marca-kwietnia 2003 r., str. 5:

Wojciech Grochowalski
Jubileusz adwokata Janusza Pruszyńskiego

        21 marca odbył się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi jubileusz 50-lecia chlubnej pracy w adwokaturze mecenasa Janusza Pruszyńskiego. Była to druga część uroczystości, pierwszą była msza św odprawiona w bazylice archikatedralnej.

        Pana mecenasa Janusza Pruszyńskiego znam od kilkunastu lat, jest moim komilitonem w Klubie Inteligencji Katolickiej. Lubię wsłuchiwać się w Jego łódzkie opowieści, bo o Łodzi także ma kolosalną wiedzę. Rodzina Pruszyńskich osiadła w Łodzi w końcu XIX w., ojciec p. mecenasa, Franciszek, był muzykiem, grał I skrzypce w Filharmonii Łódzkiej, ciężko ranny jako ochotnik-ułan w obronie Lwowa w 1919 r., musiał zmienić zawód i pracował jako urzędnik bankowy, później skarbowy. Stryj Feliks był oficerem 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Brat dziadka, Strzeżymir Pruszyński był malarzem, absolwentem akademii monachijskiej. Pradziad Erazm Rawicz-Pruszyński osiadł w Łodzi w następstwie utraty przez rodzinę majątków w Małopolsce za udział w Powstaniu Styczniowym, jego kwatera jest pierwszą w alei głównej Starego Cmentarza (pierwsza kwatera przy krzyżu).
        Janusz Pruszyński (urodzony w 1927 r. w Łodzi), maturę uzyskał w 1942 r. na tajnych kompletach. W 1950 roku ukończył Wydział Prawno-Ekonomiczny UŁ. Podczas studiów pracował jako radca prawny, udzielał się społecznie w Bratniej Pomocy Zrzeszenia Studentów Polskich. Wpisany na listę aplikantów adwokackich uchwałą ORA w dniu 30 XI 1950 r. rozpoczął naukę zawodu pod patronatem adw. Z. Deczyńskiego. Po złożeniu ślubowania w lutym 1953 r. wykonywał zawód adwokata w Zespole Adwokackim nr 9. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Łodzi.
        Jubilat był członkiem wielu Komisji samorządu adwokackiego (Wzajemnej Pomocy, Szkolenia Aplikantów, Doskonalenia Zawodowego), był Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego, Sędzią Dyscyplinarnym, Prezesem Fundacji „Societas Palestra”. Z wyboru Zgromadzenia Izby Adwokackiej był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Izby. Anulowany w latach siedemdziesiątych z inspiracji SB wniosek o nadanie J. Pruszyńskiemu odznaczenia „Adwokatura Zasłużonym”, ponowiony został dopiero w roku 2001 i Jubilat to wysokie odznaczenie otrzymał. Znana jest jego bezinteresowność. Udzielał porad i prowadził sprawy ludzi ubogich, często nie żądając zapłaty.
        Czytanie literatury zagranicznej ułatwiała Jubilatowi znajomość języków obcych angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego czy języka esperanto, w którym wiele publikował.
        Mec. Janusz Pruszyński studiował także medycynę - aby lepiej poznać zagadnienia, którymi zajmował się zawodowo jako prawnik, czyli sprawy ubezpieczeniowe. W 1992 r. ukończył również studia w Instytucie Teologicznym w Łodzi ze specjalizacją w zakresie teologii społecznej.
        Z żoną Stefanią (lekarz-naukowiec), mają dwoje dzieci i troje wnuków, z których dwoje jest tancerzami baletu Teatru Wielkiego w Łodzi.

 

< Powrót

Free business joomla templates