Strona głównaŻyć Mszą Świętą

Żyć Mszą Świętą

Żyć Mszą Świętą - kurs samokształceniowy. 

 

        Co miesiąc ogłaszane jest zadanie samokształceniowe do wykonania. Np:

           Ten miesiąc jest ostatnim miesiącem części pierwszej kursu Msza święta - celebracja sakramentu Eucharystii.. W tym miesiącu podsumujemy nabyte wiadomości, odnosząc wiedzę z poszczególnych części kursu do systematyki opracowania Księdza Macieja Zachary MIC Msza Święta + Liturgiczne ABC  (dostępne w czytelni klubu).

 Część druga kursu Żyć Mszą Świętą - "Eucharystia - sakrament miłości>.

Wobec promulgowania POSYNODALNEJ ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ SACRAMENTUM CARITATIS Ojca Świętego Benedykta XVI, bieżący tok kursu poświęcimy rozważaniom myśli w niej zawartych i wniosków.

            W maju proponuję rozważyć punkty 6, 7 i 8 adhortacji, tj. „Wiara eucharystyczna Kościoła”, „Chleb, który zstąpił z nieba” i „Bezinteresowny dar Przenajświętszej Trójcy” w nawiązaniu do wypowiedzi uczestników Synodu Biskupów, z którymi zapoznaliśmy się we wrześniu 2006 r. (patrz informacje nr 181) oraz do materiałów podręcznikowych z maja roku zeszłego.           

            Tekst adhortacji jest łatwo osiągalny, także w czytelni klubu.

            Czerwiec (i w miarę chęci wakacje) poświęcimy związanym z Mszą Świętą zagadnieniom znaków czasu i ekumenizmu powołanym w posynodalnej adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI Sacramentum Caritatis we Wprowadzeniu rozdziały: Rozwój Eucharystycznego obrzędu, Synod Biskupów oraz Rok Eucharystii i Cel niniejszej adhortacji.

            Kwestie te odnosimy do znanych materiałów: Dzieje Celebracji Eucharystii w M.Zachary : Msza św. Liturgiczne ABC  str. 13-65, zapoznajmy się też z artykułem Rawicza: Msza trydencka moja miłość. (Teksty także w czytelni Klubu).

            We wrześniu pracujemy nadal nad posynodalną adhortacją apostolską Ojca Świętego Benedykta XVI Sacramentum caritatis.

            Staramy się korzystać z głębi myśli i konsekwencji praktycznych rozważań w podrozdziałach części drugiej: Autentyczne uczestnictwo, Osobiste warunki dla actuosa participatio, Uczestnictwo poprzez środki komunikacji społecznej, Celebracje eucharystyczne w małych grupach.

            Dla zbliżenia się do głębi myśli Benedykta XVI w Adhortacji „SACRAMENTUM CARITATIS” musimy zapoznać się z rysem historycznym rozwoju liturgii mszalnej.

            W październiku korzystając z opracowania ks. Stefana Kopereka CR w 3. części „Msza Święta”- podręcznik liturgii ogólnej i szczegółowej „MYSTERIUM CHRISTI” pod redakcją ks. Wacława Świerzawskiego, opracujemy okres starożytności, tj. czasy apostolskie, okres prześladowań (100‑313), Didache, wypowiedzi Ojców Apostolskich, opis liturgii mszalnej z Apologii św. Justyna, Anafora Hipolita Rzymskiego (strony 26 - 36).

            Źródło dostępne także w czytelni klubu.

            W listopadzie w dalszym ciągu pogłębiania wiadomości w zakresie rysu historycznego rozwoju liturgii mszalnej zapoznamy się ze „złotym okresem liturgii mszalnej” (313-604): Anafora Serapiona, Anafora z der Balyzeh, Liturgia św. Marka, Msza Klementyńska, liturgie typu gallikańskiego, liturgie rzymskie (str. 36 - 52) - z opracowania ks. Stefana Kopereka CR w 3. części „Msza Święta”- podręcznik liturgii ogólnej i szczegółowej „MYSTERIUM CHRISTI” pod redakcją ks. Wacława Świerzawskiego.

            Nie zapominamy przy tym o powtarzaniu sobie tekstu Adhortacji Benedykta XVI „SACRAMENTUM CARITATIS”.

            Źródła dostępne także w czytelni klubu.

            W grudniu w dalszym ciągu pogłębiania wiadomości w zakresie rysu historycznego rozwoju liturgii mszalnej zapoznamy się z okresem średniowiecza: zmiany dotyczące modlitw, obrzędów i form liturgicznych; msze prywatne, rozwój kultu Eucharystii (str. 52 - 58) - z opracowania ks. Stefana Kopereka CR w 3. części „Msza Święta”- podręcznik liturgii ogólnej i szczegółowej „MYSTERIUM CHRISTI” pod redakcją ks. Wacława Świerzawskiego.

                 Nie zapominamy przy tym o powtarzaniu sobie tekstu Adhortacji Benedykta XVI „SACRAMENTUM CARITATIS”

   Comiesięczne zadanie znależć można na tablicy ogłoszeń w lokalu Klubu lub w aktualnym biuletynie "Z życia Klubu".

   
Free business joomla templates